Vuxen dotter vill flytta hem

Vad ska jag göra? 29 årig dotter med Adhd och depressioner. Har egen lägenhet. Har aktivitetsstöd då a-kassa är slut. Får så lite pengar att jag måste ge henne 4 -5000 per månad. Får ingen hjälp av soc. Ska vi vänta på den hjälpen kom hon att få betalningsanmärkningar eller svälta ihjäl. Nu vill hon flytta hem till mig. Jag har helt förlorat tilltron till att samhället jälper människor. Hon är självmordsbenägen i perioder.

Snicksnack
2024-05-04 23:07

Hej!

Vi beklagar din dotters situation och att du förlorat tilltron till samhället, som ju ska fylla en livsviktig funktion och stötta upp där människor själva inte alltid klarar av att göra det på egen hand. I vissa fall hamnar människor mellan stolarna, och det är beklagligt. I vissa fall har man heller inte alla detaljer kring exakt vad som hänt, då blir besluten eller avsaknaden av hjälp ännu mer obegripligt.

Vi har svårt att uttala oss specifikt, utan svarar bara generellt på frågor. Vi har inga detaljer kring din dotter, och eftersom hon är vuxen så har eventuellt du själv heller inte alla detaljer.

Om hon inte redan gjort det så kan du råda henne att ta kontakt med ekonomimottaget i den kommun där hon bor och ansöka om försörjningsstöd. Där kan hon också få mer information om försörjningsstöd, hur det fungerar, vad hon behöver göra själv etc. Så det bästa är att vända sig dit gällande ekonomin.

Gällande din dotters psykiska diagnoser och mående så antar vi att det finns någon kontakt med psykiatrin, om inte, så motivera din dotter att ta den kontakten. Om du misstänker att din dotter vill ta sitt eget liv eller om din dotter utrycker suicidhot så bör du kontakta 112. Det finns psykiatriambulanser med kompetent personal inom området som kan komma ut på plats och göra en bedömning. Vi vet som sagt inte vilka svårigheter din dotter har, men om hon på grund av sina diagnoser behöver stöd och hjälp i sin vardag, så kan hon ansöka om detta hos funktionsstödsförvaltningen, eller bara ringa och rådfråga.

Vi förstår att du är orolig för din dotter och att hon nu även vill flytta hem till dig. Alla människor behöver ibland extra stöd. Att flytta hem till sina föräldrar när man är vuxen kan kännas som ett bakslag. Din dotter har en egen lägenhet men får mycket stöd av dig för att kunna behålla den. Din dotters egna resurser i form av olika stöd som beskrivs ovan behöver stärkas så att hon kan ha ett värdigt och självständigt liv framöver.

Vi hoppas du och din dotter får den hjälp ni behöver!

Vänligen

soctanterna