Inte blivit kontaktad på 1,5 vecka

Hej, en mamma här som har ett barn på 8 år, separerad med pappan och vi har gemensam vårdnad.
Vi har varannan vecka och för en vecka sedan skulle jag som vanligt hämta barnet och ha vår vecka. Men då skrev pappan att han varit i kontakt med soc och att han hämtade barnet och att jag då inte fick träffa mitt barn tills vi haft möte med soc.
Ringde så fort det blev måndag och den jag pratade med sa att en utredning hade startat en vecka sedan och gav mig nr till handläggarna. Ringde dom flera ggr innan en svarade att hon var upptagen och skulle återkomma senare. (Hon har fortfarande inte hört av sig) lite senare ringde 2 andra
för att boka in ett möte med handläggarna nästkommande vecka.
Sen dess har jag försökt nå dom, flera ggr varje dag helt utan framgång.
Senare i veckan ringde en lärare mig och frågade vad som händer och berättade att hon uppmärksammat att mitt barn varit ledsen och trött i skolan. Soc har alltså inte kontaktat skolan heller.
Pappan har undvikit att svara på mina sms och nekat mig telefonkontakt med barnet,
Så igår (fre) där jag äntligen prata med en person som tog sig tid till ett samtal med mig. Hon berättade då att det inte fanns något beslut på kontakt förbud och att pappan och jag borde pratat med varandra för att tillsammans kommitfram till vad som skulle vara bäst för barnet i situationen.
Undrar nu, får det verkligen⁹
gå till så här? Varför kontaktar ingen mig?
Varje dag känns som en evighet utan mitt barn. Mvh mamman

Mamman har fått nog
2024-05-04 02:24

Hej!

Tack för din fråga!

Du ställer fråga om att en utredning har inletts där du har blivit informerad om detta av ditt barns pappa, samt att du inte har fått träffa ditt barn innan mötet med socialtjänsten.

Vi kan inte gå in på i individuella ärende utan vi besvarar din fråga generellt.

När en anmälan inkommer till socialtjänsten behöver en skyddsbedömning göras inom 24 timmar. Detta innebär att socialtjänsten behöver göra en bedömning om att behovet av akuta åtgärder föreligger för att skydda ett barn. Inom 14 dagar görs en som kallad förhandsbedömning i ett möte med familjen där det görs en bedömning om en utredning ska inledas eller inte.

I vissa fall inleds utredning utan att föräldrarna får information om det, och oftast handlar det om misstankar om våld gentemot barn.

Socialtjänsten avgör inte frågor om besöksförbud. Socialtjänsten kan däremot ge rekommendation för föräldrarna i syfte att skydda barn från våld eller andra missförhållanden hos den andre föräldern. Om till exempel framkommer att ett barn far illa hos ena föräldern, förväntas att den andre föräldern skyddar barnet, speciellt i början av en utredning då socialtjänsten behöver inhämta ytterligare uppgifter för att kunna kartlägga hur barnets situation egentligen är. I I ett sådant fall behöver socialsekreteraren prata med båda föräldrar.

Det är sorgligt att ert barns socialsekreterare har väntat länge innan du har fått kontakt med denne, och att du egentligen har fått information om utredningen från ditt barns pappa.

Om du är missnöjd med handläggningen av ditt ärende har du rätt att vända dig till socialsekreterarens chef för klargörande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna