Barnsamtal, utredning och bedömning

Hej!

Jag undrar vilken kompetens en social sekreterare behöver ha för att kunna bedömma ett barns situation, ha utredande samtal med barn, och ha barnsamtal överhuvudtaget.

Får man tillräcklig kunskap för att utföra dessa uppgifter i socionom utbildningen eller krävs det något mer utöver det?

Kan man som nyexaminerad socionom utföra dessa uppgifter när man precis börjat jobba eller krävs det en viss tids erfarenhet?

Mvh Linda

Linda
2024-05-03 16:55

Hej!

Tack för din fråga!

Socionomutbildningen är en bred utbildning och förbereder med grundkunskaper så att socionomstudenten efter utbildningen ska förväntas ha kompetens inom många olika socionomyrken.

I den sista terminen på socionomutbildningen specialiserar sig socionomstudenter inom olika områden. Ett av de områden som kan väljas är “Barn och familj”. Det är dock inte givet att alla socionomer som anställs som socialsekreterare inom barnautredningar har valt detta område.

Vad gäller samtalsmetodik inom olika områden är det genomgående hela utbildningen och ger en del färdigheter.

Socionomer som inte har jobbat med barnautredningar får en del kurser/utbildningar löpande och får handledning i utredningarna från erfarna kollegor, från 1:e socialsekreterare, chef, samt får stöd i form av handledning. Dessutom är det oftast två barnutredare som jobbar i samma ärende.

De utredningar som inte leder till insats läses av 1:e socialsekreterare eller av chef för att säkerställa att barnets bästa har utretts.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna