Styrka hur jag klarat mig

Jag är och söker om akuta matpengar, de ger mig nu avslag trots inlämnade kontoutdrag - för att jag klarat mig hittills de anser att jag behöver styrka hur jag klarat mig hittills.
Hur ska jag kunna styrka att jag klarat mig på vänners givmildhet? Eller hur ska jag kunna styrka att jag tvingats stjäla mat för att överleva?

Baguetten
2024-05-03 14:09

Hej,

Vi förstår att du befinner dig i en svår ekonomisk situation som du har löst genom att få hjälp av dina vänner.

Enligt Socialtjänstlagen är var och en skyldig att själv försörja sig och sin familj. Eftersom rätten till ekonomiskt bistånd kommer i sista hand behöver Socialtjänsten ta reda på om behovet kan tillgodoses på något annat sätt. Detta innebär att en bedömning görs att personen inom ramen för sin förmåga har gjort allt för att undvika försörjningsproblem.

En person eller hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd/nödbistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Nödbistånd beviljas en person som ansöker och bedöms vara i en akut situation. Biståndet syftar till för att avvärja fara för liv och hälsa. Det prövas efter behov och kan se olika ut för olika personer.

Att avslå en ansökan om nöd kräver kunskap om hur situationen har uppstått, vad som har hänt att pengarna inte räcker till. Information om det finns ett nätverk så att nöden går att lösa på egen hand genom att låna pengar.

Vi råder dig att kontakta din handläggare och be om att få förtydligat vad det är du behöver inkomma med för handlingar, om det inte redan står i ditt avslagsbeslut.

Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet, vilket Socialtjänsten kan hjälpa till med. Det räcker att du skriver vad som du tycker blivit fel i beslutet. Du har också möjlighet att prata med handläggarens chef eller kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och begära att de granskar ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna