Missbruk . Pappan tar återfall i några dagar nyktrar till och vill att vi kommer hem

Hej jag behöver hjälp med en fråga . Vi har fått flera oroanmälningar och en utredning som i nu läget är nerlagd för att Socialen vill se om vi kan skydda vår son på egen hand . Gubben har ett missbruk . Han missbrukar inte varje dag men kan vara återfall efter återfall sen ställer sig upp på fötterna igen och kan vara nykter i månader och sen upprepas de . Varje gång det händer ett återfall så går jag aldrig hem med vårt barn . Skyddar vårt gemensamma barn från allt fram tills pappan slutat dricka . Vad skulle hända om jag går tillbaka hem med vårt barn när pappan är nykter vad händer om Socialen får veta att han tagit ett återfall igen ?. Kan jag förlora vårdnaden? kan dom omhänderta barnet?. Kan jag fortsätta skydda vårt barn fram tills jag vill skilja mig ? Får jag sluta bara komma hem fast han slutat dricka i perioder . Jag sköter allt med vårt barn . Jag dricker inte och jag knarkar inte . Jag jobbar . Jag vågar inte gå hem med vårt barn jag åker själv hem kollar läget kollar så pappan är nykter ser till att allt är städat inga brukar eller annat i hemmet innan vårt barn får komma hem . När han är nykter så är allt bra men jag vill samtidigt inte förbjuda att han skall träffa sitt barn när han är nykter för jag har ingen rätt att bestämma att dom inte får ses. Vad gör jag åt en sån situation . Om jag Skiljer mig kan Socialen bestämma att ge mig vårdnaden men att barnet får träffa sin pappa under skydd . Och under tiden som man väntar på att man är skild kan man hålla borta vårt gemensamma barn under skiljsmässo processen får jag ta med mig vårt barn eller skall pappan träffa barnet varje dag hemma . Är rädd Socialen tar mitt barn om jag går hem när pappa har haft ett återfall är rädd att Socialen beslutat att ta vårt barn ifrån oss/mig för att man går tillbaka hem efter återfallet då menar jag att han då är nykter när man kommer hem. Jag gör allt . I de hela så är jag den som är stabil jag gör allt detta med vårt gemensamma barn pappan följer inte med och jag jobbar lämnar hämtar på förskolan . Åker med vårt barn och handlar mat/ kläder . Går på Kalas träffar släktingar som har barn så vårt barn kan träffa nya kompisar vi Hittar på roliga aktiviteter med vårt barn. Jag är både pappa och mamma i familjen . Hjälp mig. Vad kan Socialen ta för beslut om dom får reda på att han tagit återfall slutat dricka nyktrar till och jag och vårt barn åker hem när pappan är nykter . Får jag de ?får jag inte de ? Kan inte ens sova pågrund av att jag tänker för mycket på hur vårt barn kommer må av allt detta . Han älskar sin pappa . Skyddar han så mycket det går än så länge så har han inte sätt något jag kommer fortsätta att skydda mitt älskade barn som betyder allt för mig. Vet inte om ni tycker att jag skyddar mitt barn tillräckligt för att jag ställer frågorna . Men jag vet också att jag inte får förbjuda dom att umgås när pappan är nykter så gör jag rätt ?

1234
2024-05-02 00:58

Hej!

Du är i en svår situation där du försöker göra det som är bäst för ditt barn.

Det är av vikt att du skyddar ditt barn när pappan är onykter. Vårt råd är att du rådgör med den socialtjänst som ni har kontakt med så att du känner dig tryggare i din situation.

Om ni ska skilja er och inte kommer överens om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge rekommenderar vi att ni kontaktar familjerätten i er kommun. Familjerätten kan inledningsvis erbjuda er samarbetssamtal. Detta bygger på att ni båda samtycker till detta. Om ni inte kommer överens kan en domstol behöva besluta i ert ärende.

Det är svårt att vara anhörig till någon som har missbruksproblem, därför kan det vara bra att ta kontakt med verksamheter som kan ge stöd till anhöriga. Om ni bor i Malmö finns Öppenvård vuxna Gustav. De har telefonnummer 040 – 34 91 90.

Det finns även stöd att söka för dem som har missbruksproblematik. Det går att vända sig till Socialtjänsten eller andra aktörer som jobbar med missbruksbehandling.

Vi hoppas att ni hittar en lösning som blir bra för er familj.

Vänligen

Soctanterna