Hjälp med flytt?

Undrar om jag och min man med 3 barn kan få hjälp att flytta och hjälp med bostad.
Vi har aldrig fått försörjningsstöd vi arbetar 100 båda.
Men nyligen blev min man häktad för något och när han kom ut miste han jobbet.
Vi har blivit hotade av kriminella och jag är otrygg i mitt eget hem.
Är för tillfället föräldraledig och har lite skulder kvar hos kronofogden att betala av.
Men har fast jobb.
Vill flytta till annan kommun men behöver hjälp.

3 barns mamma
2024-05-01 17:16

Hej,

Det är inte en lätt situation som du och din familj befinner er i.

Du ställer frågan om du har möjlighet att få skydd i form av ett annat boende för din familj, men du beskriver också en tuff ekonomisk situation då din man har förlorat sitt jobb.

Om din familj har blivit hotad av kriminella och ni känner er otrygga är det av vikt att ni kontaktar polisen och gör en anmälan. Ni har även möjlighet att vända er till socialtjänsten där ni bor och ansöka om skyddat boende.

Ni har även rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och då inleds en utredning i syfte att kartlägga om du och din familj har rätt till ekonomiskt bistånd.

Jag hoppas att du har fått vägledning och relevant information!

Vänligen

Soctanterna