Utredning omplacering

Behöver få råd akut.

Mina barn är placerade enligt lvu, och det har nu blivit uppbrott i vården.
Socialen har i samband med detta gjort en skyddsbedömning och i den står att grund saknas för Socialen att omedelbart ingripa då situationen inte är akut då barnen kan fortsätta bo kvar i det nuvarande familjehemmet tills en ny planering gjorts.
Jag har sagt att jag vill att placeringen övergår till lvu I hemmet och Socialen sa att dom kommer utreda hur vilka förutsättningar jag har för att kunna tillgodose barnens behov med ett lvu i hemmet.
Utredningen är öppen men Socialen har inte gjort något alls för att utreda, vi har haft ett möte för att gå igenom utredningsplanen.
Dom har inte heller följt upp vården enligt lagar och riktlinjer.
Det är 9 månader sen soc ens besökte mina barn, dom har inte haft någon kontakt med dom alls.
Och barnhandläggaren som besökte dom senast, i augusti förra året slutade i ärendet för 6 månader sen!
Igår fick jag besked från soc via telefon att dom kommer åka till barnen imorgon och berätta för dom att dom ska flytta till en annan familj...
Jag vet att dom får omplacera barn utan att ha gjort en utredning om situationen är akut, men det är den absolut inte.
Det finns inte ens något beslut fattat.
Jag har bett dom att inte involvera barnen för än deras utredning är klar, det ända jag begär är att dom fullföljer sin skyldighet i att utreda vad som blir bäst för barnen.
Jag har bjudit in social sekreterarna till ett nätverksmöte i mitt hem om tre veckor.
Förstår inte varför dom måste ha så bråttom med att berätta för barnen i detta skede.
Meningen med att dom enligt paragraf 11 måste inleda en utredning är väl för att undersöka hur en omplacering kommer att påverka barnen och hur barnens behov på bästa sätt kan tillgodoses?
Jag har redan pratat med barnhandläggarna och verksamhetschefen! Men dom verkar inte ha någon koll på lagen. Har därefter lämnat in ett skriftligt klagomål.
Jag har också pratat med ivo och dom sa att det är helt rätt som jag säger! Att socialen först måste utreda innan dom kan omplacera barnen....Men soc lyssnar inte på mig..
Vad kan jag göra??
Snälla, jag behöver råd så fort som möjligt.
Socialen vill berätta för mina barn redan imorgon, jag fick veta detta igår..

Orolig mamma
2024-05-01 16:30

Hej!

Vi uppfattar att du gör vad du kan för att det ska bli så bra som möjligt för dina barn.

Om barnen ska flytta till ett annat boende behöver socialtjänsten göra en bedömning vad för typ av boende eller vilket familjehem som blir bäst för barnen. Att de pratar med barnen i ett tidigt skede kan vara för att de vill göra barnen delaktiga och inhämta barnens önskemål kring var de vill bo eller vad barnen tycker är viktigt.

Du verkar ha tagit de kontakter som du behöver för att lämna dina synpunkter samt även kontakt med IVO.

Vi rekommenderar att du pratar med socialtjänsten igen och eventuellt bokar in ett möte där ni kan prata vidare om dina tankar om vad du tycker blir bäst för barnen samt så kan socialtjänsten förklara sin bedömning.

Vi hoppas att ni finner en lösning som blir bra för dina barn.

Vänligen

Soctanterna