Ätstörd och gravid

Hej!

Jag är gravid med mitt andra barn och är nu i vecka 26. Allt har sett bra ut på ultraljud samt SF-mått hos barnmorskan. Barnmorskan vet även om att jag går på ätstörningsenheten och vi har en öppen dialog om detta. Jag har ett extra ultraljud inbokat pga detta också.
Under de senaste två månaderna har jag varit väldigt mycket sjuk. Jag har varit förkyld i två omgångar och åkte dessutom på magsjuka. Detta har förmodligen spelat in en del i att vikten inte riktigt hängt med som den ska. Upp i vikt hade jag gått men kanske inte om "förväntat" enligt dem på ätstörningsenheten (jag var ej undernärd när jag blev gravid). Barnmorskan påpekade dock inte detta veckan innan då jag var på besök hos henne och tog vikt även där.
Min behandlare på Ätstörningsenheten berättade dock att de bokat in ett läkarbesök pga detta, samt pga att de anser att mitt näringsintag är för lågt. Hon berättade även att de kanske skulle behöva göra en orosanmälan till soc.

Vad kan jag förvänta mig om en sådan anmälan kommer in? Vad innebär det för mig, mitt ofödda barn, samt för mitt andra barn på snart två år?

Orolig-snart- tvåbarnsmamma
2024-04-30 21:04

Hej!

Grattis till att du ska bli mamma igen! Det kan vara en utmaning att bli mamma för två små barn, samtidigt som du kämpar med ätstörningen.

Alla som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns någon oro.

När en anmälan inkommer till socialtjänsten blir du kontaktad av en handläggare för att boka in ett möte så kallad förhandsbedömning. Under mötet går handläggaren igenom uppgifterna i anmälan med dig och du har möjlighet att förklara hur du tänker kring de uppgifter som framkommer i anmälan. Under förhandsbedömningen får socialtjänsten enbart kontakta anmälaren för att inhämta uppgifter för bedömningen.

Syftet med förhandsbedömningen är att göra en bedömning om barnets och familjens situation behöver utredas ytterligare. Om bedömningen är att familjens situation behöver kartläggas inleds en utredning för att socialtjänsten skulle kunna ta andra kontakter i syfte att inhämta information om er situation. Syftet med utredningen är att kartlägga om familjen är i behov av stöd i någon form. Socialtjänstens främsta uppgift är att se till barnens bästa och att samarbeta med föräldrarna för att det ska bli så bra som möjligt för hela familjen.

Det är dock inte möjligt att registrera orosanmälan för ofödda barn. Anmälan behandlas dock av socialtjänsten där insatser vid oro kan erbjudas för den vuxne/föräldrarna i förebyggande syfte.

Om oron är stor för det ofödda barnet kan den vuxna vara föremål för tvingande insatser om denne inte vill samarbeta kring det ofödda barnet, exempelvis missbrukare där risken är stor att det ofödda barnets hälsa och utveckling skadas.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Vänligen

Soctanterna