Förklara min ekonomiska situation och underhållsbidrag

Hej,
Jag skulle behöva stöd i hur jag kan sammafatta min ekonomiska situation för min ex sambo (separeade 2012)och förälder till mina två tonårsdöttrar.
Jag tar för närvarande emot ekonomiskt bistånd pga sjukskrivning där SGI nte nådde upp till skälig levnadsnivå för en ensamstående mamma med 3 barn.
Vi är under handläggning för underhållstöd hos försäkringskassan då ham vägrar att betala underhållsbidrag, göra en uträkning hos försäkringskassan eller gå på samarbetssamtal.

Jag citerar utdrag ur han senaste sms för att närmre förstå hans uppfattning av ekonomiskt och samarbetsansvar gentemot våra barn.

Han lever sambo med två normala inkomster och 4 hemmavarande barn i det hushållet.

Hej,
Min ex sambo påstår ha fått de här uppgifterna av er då vi är underhandläggning för att jag ska få underhållstöd då han inte vill betala underhållsbidrag, göra en uträkning tillsammans med er eller gå på sammarbetssamtal.

Citerat ur sms till mig.
Du har krävt att du tar fullt ekonomiskt ansvar för (barns namn) det betyder ALLT som krävs för att ta hand om ett barn tills det fyller 18 år!
44.000, från mig 44.000 från dig 88.000 enligt försäkringskassan är det allt..
Som gymnasiefest, mobilräkningar, busskort, fritidsaktiviteter och en liten del el alltså (barns namn) förbruk .. jag har suttit i möten nu med olika instanser nu och dom har förklarat allt och jag nu vet att alla dom pengar du sökt om ska 100 gå (barns namn) håll … och där finns inget mer att söka om
De 15.000 (barns namn) får från csn får inte ingå i ditt ekonomiska ansvar för henne.. slut citat.

Jag vet inte alls hur jag ska bemöta honom då jag bara blir bemött med förakt och anklagelser från det förflytna och i vår nuvarande situation.
Jag skriver inget anklagande tillbaka utan yrkar till att gå på samarbetssamtal.

Tacksam för någon form av stöd!

Vänligen
Nanna

N
2024-04-30 11:27

Hej,

Tack för din fråga!

Det är inte lätt att vara ensamstående föräldrar till två tonåringar med allt ansvar det innebär, och speciellt nu när du är i behov av ekonomiskt bistånd under din sjukskrivningsperiod. Men vi förstår att du har bra koll på de möjligheter du har i den svåra situationen.

När föräldrar inte kan komma överens om frågor som rör boende, ekonomi och umgänge har man möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal erbjuds av alla kommuner. Den insatsen bygger däremot på frivillighet, båda förälder behöver ansöka om det. Om inte samarbetssamtal fungerar eller inte är möjligt att utföra, kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Innan man vänder sig till domstolen behöver en tid bokas för ett informationssamtal på Familjerätten i kommunen. Informationssamtalet handlar om hur domstolsprocessen går till.

En förälder har rätt att ansöka om underhållstöd hos Försäkringskassan om den andre föräldern inte betalar eller betalar underhållsbidrag, men mindre än beloppet för fullt underhållstöd. För att ha rätt till underhållstöd från den andre föräldern, behöver barnet bo hos dig större delen av tiden samt att barnet/barnen behöver vara folkbokförda hos dig.

När en förälder är i behov av ekonomiskt bistånd räknas alla inkomster i familjen, även barnens studiebidrag samt underhållstöd. Visserligen får barnen sitt studiebidrag till sitt konto, men föräldern som är beroende av ekonomiskt bistånd för att kunna försörja sin familj kan behöva nyttja barnens studiebidrag. Självklart ska dessa pengar användas för barnens försörjning.

Vi hoppas att vi har tolkat din fråga rätt och att du har fått vägledning i vårt svar.

Vänligen

Soctanterna