Support for numerous family with no relatives/friends around

hej!
We are a Spanish family with 4 children (ages 5, 3 and twins of 10 months)
We are just wondering if we are elegible for any social support for taking care of our children due to the lack of relatives and friends.
Since the born of our twins we have been missing a lot having quality time with our two older sons and also for our marriage couple.
We are thinking in some hours of taking care of the small ones (the twins) once per week so my wife and myself would be able to expend some quality time with our older sons and also, if possible, also to take care of the 4 children (same frequency and duration) to have some time for my wife and myself.
Thanks for your support,
kind regards.
S

S
2024-04-30 10:56

Hej,

Vi besvarar alla frågor på svenska.

Det är inte lätt att få tid över sig själv, för varandra och respektive barn om man har fyra barn och dessutom bor i ett annat land utan nätverk. Det är många föräldrar som befinner sig i samma situation som ni beskriver.

Socialtjänst har insatser för familjer där föräldrarna är i behov av stöd för att jobba på sin föräldraförmåga. I vissa fall beviljas kontaktfamiljer för barn där föräldrarna är hindrade utifrån sin föräldraförmåga att ge tillräcklig stimulans till sina barn.

I Malmö kommun finns ett stöd som kallas “Familjestöd för småbarnsfamiljer”. Kriterier för att få detta stöd är i samband med någon form av kris eller tuff period i livet. Detta kan handla om fysisk eller/och psykisk hälsa, kris, social problematik, flerbarnsfödsel, eller avsaknad av personer i din närhet.

Förslagsvis rekommenderar vi att du tar kontakt med socialtjänsten i din kommun för att få information i din fråga!

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna