Lvu, vårdplan och genomförandeplan

Hej.
Jag är har just nu mitt första uppdrag som familjehem.
Mina föräldrar har varit familjehem under hela min uppväxt så detta var ett naturligt val för mig.
Jag utgår mycket ifrån hur det varit för mina föräldrar när dom var familjehem, vilket stöd dom fick från socialtjänsten osv.
Barnen som bor hos mig flyttade hit för snart ett år sedan.
Någon enstaka gång i början kom socialsekreteraren hit på besök, men nu har dom inte varit här på över 8 månader.
Dom har heller ingen kontakt med barnen och har aldrig haft enskilda samtal med dom eller så.
Vi har haft ett gemensamt möte, jag socialtjänsten och föräldrarna. Mest för att följa upp umgänge.
Men det är allt.
Jag fick väldigt lite information om barnen innan dom kom hit, men jag tänkte att man kanske tar det allteftersom.
Nu för någon dag sedan frågade bio mamman mig ifall jag fått ta del av någon vårdplan eller genomförandeplan, men jag har inte sett något av det.
Mamman hade varit i kontakt med barnhandläggaren och efterfrågat detta och då kom det fram att det inte finns någon genomförandeplan.
Detta var inget jag kände till skulle finnas heller..
Men jag undrar, om det inte finns en genomförandeplan, hur kan jag veta vilka förväntningar som ställs på mig utifrån barnens behov.
Socialtjänsten verkar inte ha någon som helst koll på vilka behov barnen har, dom ringer aldrig mig för någon återkoppling om hur det går för barnen och verkar inte alls vara intresserade.
Barnen har som sagt snart bott här i ett år.
Socialtjänsten var angelägna i början, men så fort barnen väl kommit hit och första umgänget med föräldrarna blivit av så kändes det som att dom släppte helt och lämnade över allt ansvar åt mig.
Jag har försökt ett par gånger att kommunicera till familjehems sekreteraren hur jag känner, och att jag är i behov av stöd och vägledning men då ställer dom som motfråga "vad är det du vill vi ska hjälpa dig med"...
Jag vet ju inte vad dom kan erbjuda mig som familjehem...
Deras bristande engagemang både gällande barnen och mig, har påverkat mitt mående negativt och såklart också barnen.
Vad kan jag göra?
Gällande genomförandeplan så har jag har läst att det enligt lag ska finnas som komplement till vårdplanen! Men det finns ingen...
Hur kan socialtjänsten då följa vården och ta ställning till om det går bra eller dåligt. Dom har heller ingen kontakt med varken skolan eller förskolan.
Känner att det läggs för mycket ansvar på mig, föräldrarna känner sig också uppgivna.
Dom har också försökt på sitt håll att prata med barnhandläggaren men dom får heller inget gehör, och inga raka svar.
Eftersom det är mitt första uppdrag så är detta helt nytt för mig, och jag känner inte till exakt vilka skyldigheter socialtjänsten har i detta.
Jag har ju tagit förgivet att dom gör rätt, men det känns inte rätt någonstans. Varje gång jag kontaktar socialtjänsten känmer jag mig ivägen, upplever dom som irriterade och tvära. Så jag drar mig för att kontakta dom...
Behöver råd om vad jag ska göra, känner att läget börjar bli akut för oss alla.

Mvh familjehemmet.

Familjehem
2024-04-29 19:42

Hej!

Så bra att du har engagerat dig som familjehem. Som familjehem kan man behöva handledning, råd och stöd från socialtjänsten för att klara av sitt uppdrag som många gånger kan vara komplicerat.

Enligt socialtjänstlagen kapitel 6 §7 ska socialnämnden ge bland andra familjehem råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Även vårdnadshavarna har rätt till det. Socialnämnden ska noga följa vården av barnet genom att regelbundet besöka familjehemmet och ha enskilda samtal med barnet och samtal med familjehemmet. Socialnämnden ska också ha regelbunden kontakt med barnets vårdnadshavare

Enligt Socialtjänstlagen kapitel 11 §3 ska socialnämnden upprätta en vårdplan som beskriver vad som förväntas av placeringen. Socialnämnden ska också upprätta en genomförarandeplan som beskriver hur vården ska genomföras.

För att vård- och genomförandeplan skall ha någon relevans måste familjehemmet ta del av dem så att de kan utföra sitt efterfrågade arbete.

Hoppas du fått någon vägledning genom svaret.

Vänligen

Soctanterna