BVC frivilligt eller tvång?

Upplever att BVC jagar en trots att man är bortrest på affärsresa och inte har tid att komma på 4 års besök.

de hotar med orosanmälan bara för att vi inte vill komma dit då vi anser att vår son mår bra är frisk pigg och glad och har inga problem med hörsel eller syn. då vi kollat det tidigare på läkarbesök efter orosanmälan som var ogrundat då med och visade att proverna på han var bra.

Han är social och har inte gått på förskola då vi har eget företag och reser runt på olika jobb och då inte kan lämna och hämta på förskola. Han kan gå fram till vem som helst och hälsa när man är ute. men väljer oftast barn då.

vi har sonen med oss på våra jobbresor och någon av oss är alltid med honom. vi jobbar mycket från datorn och kollar på fastigheter för investeringar och sköter eget företag. men det betyder att vi kan lägga vår tid när han sover och turas om att vara med han när han är vaken om dagarna.

vi tar han till öppna förskolan på dagarna ibland och ofta leker han med andra barn som bor i kollektivet när vi är hemma.

vi lever inte vanligt norm liv. han är aldrig utan en vuxen vid sin sida och han får träffa andra barn ofta genom vänner.
han är språkligt utvecklad och pratar både engelska och svenska väldigt bra.
då vi pratar mycket engelska med affärskontakter via zoom möten.

och vi har haft boende i kollektivet från olika delar av världen med barn som pratar engelska mm.
han pratar jättebra. tydligt. kan säga många färger på engelska och svenska alla husgeråd kan han säga på båda språk typ washing machine, dishwasher, fork, gaffel osv. han räknar fint och kan läsa lite redan.

jag har träffat många förskolebarn som har sämre språk och uttal på svenska i 6-7 års åldern . han är väldigt intelligent och har lätt för att gå fram och bli kompis med vem som helst.

vi är inte oroade . och när jag förklarar för bvc tanten så säger hon att hon måste träffa honom själv för att se om det stämmer. så hon ifrågasätter mig som förälder och hotar med orosanmälan om vi inte åker hem och bokar en tid för besök.

vi har inte ett vanligt Svenssons liv men vi är inte våldsamma eller är något man ska orosanmälas för bara för att vi tycker att bvc är överflödigt i vårt liv.
så bara för att man inte vill gå dit på något vi har koll själva så ska de oros anmälas..
trots att undersökning redan gjorts och lades ner pga att det var felaktiga grunder då med.
vi bytte bvc för förra bvc tanten skickade orosanmälan på oss och nu börjar nästa pipa likadant.

jag känner de som inte ens är inskriven på bvc och när jag bett om att bli utskriven så säger dom att det inte går. men då är det ju inte frivilligt.
bvc är ok om det finns behov för föräldrar med barn som har hälsoproblem eller annat. men det ska inte tvingas på om de är kärnfriska och redan undersökts och bevisats inte haft näringsbrister eller motoriska, språkliga eller mentala , syn eller hörsel problem.

Hur gör man för att anmäla bvc för hot och tvång?
om jag inte vill gå dit så ska jag inte behöva det . och jag ska inte behöva bli oros anmäld heller.

MVH egen företagare.

undrade mamma och vd
2024-03-26 14:59

Hej!

Vad tråkigt att ni upplever att vårdpersonalen på BVC jagar er och att de inte kan vara nöjda med de uppgifter som ni som föräldrar och vårdnadshavare uppger om er son.

BVC är en del av hälso- och sjukvården som ger dig som förälder stöd under barnets uppväxt. BVC erbjuder dig och ditt barn stöd och undersökningar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet och det är kostnadsfritt att besöka BVC.

All kontakt är frivillig. Det är inte obligatoriskt att besöka BVC, men alla barn 0-6 år i Sverige, och deras vårdnadshavare, kallas till BVC för att erbjudas undersökningar, vaccinationer samtal och föräldrastöd.

Om du bara uteblir från kallelser, och inte kommer med ditt barn till BVC, kommer BVC´s personal att efter 3 kallelser göra en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun som ditt barn är folkbokförd i. Men om du kontaktar BVC när du fått en kallelse och meddelar dem att du inte önskar komma på aktuell kontroll, kommer inte någon anmälan per automatik göras till socialtjänsten.

Däremot har sjukvårdens personal en skyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen att göra en anmälan till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa.

Om du inte tycker att vårdpersonal sköter sitt arbete som de ska kan du göra en anmälan hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. IVO är tillsynsmyndighet både för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och LSS.

Vi hoppas att du kan se BVC som en resurs, både för dig som vårdnadshavare som för ditt barn, så att du, när ni befinner er hemma i Sverige, kan gå dit och få de kontroller, vaccinationer och annat gjorda som ni ändå tycker är bra för er son.

Vänligen
Soctanterna