Barns akt

Kostar det något att få journalkopior på ett Lvu placerat barns akt från socialen?

Frågabde
2024-03-26 14:48

Hej!

Även om din fråga kan verka väldigt enkel, så är den inte helt enkel att besvara.

Journaler hos bland annat socialtjänsten är allmänna handlingar men då det handlar om en enskilds personliga förhållanden så råder det sekretess. För att kunna ta del av uppgifterna behöver man vara part i ärendet, och part i ärendet för ett minderårigt barn är barnet själv men också barnets vårdnadshavare.

Så om du är barnet eller barnets vårdnadshavare kan du be att få ut journalkopior i ärendet, men socialtjänsten har enligt Offentlighets- och sekretesslagens 6 kap 1 a § rätt att ta ut en fastställd avgift.

Vad denna avgift är bör du kontakta din socialtjänst och fråga. Vissa kommuner tar inte betalt för de första 10 sidorna, men hur det ser ut i din kommun får du förhöra dig om.

Vänligen
Soctanterna