Mobbing På Jobbet

Min chef mobbar mig, vad kan jag göra?

happy

Kommentarer

Hej!

Att bli utsatt för mobbing på sin arbetsplats är för oss helt oacceptabelt. Att det sedan är din chef som är den person som ska vara stödjande och den som ska vara uppmärksammad på att ingen medarbetare blir kränkt gör saken än allvarligare.

Att under en tid dokumentera vad som sker, när hur och av vem som kränker kan vara bra att ha för att kunna visa hur kränkningarna sker om ord står mot ord.

En möjlighet kan vara att du pratar med din chefs överordnade eller med personalavdelningen.

Du skulle också kunna kontakta facket för att få råd och stöd.

Om du mår dåligt kan du vända dig till Företagshälsovården eller vårdcentralen.

Kom ihåg att problemet ligger hos den som mobbar och inte hos dig.

Vi hoppas verkligen att du kommer att få slut på din chefs oacceptabla beteende.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter

Vem ska jag vända mig till när MAS utpekar mig som "skyldig" i pressen innan utredning är gjord?

Hej!

Du verkar ha hamnat i en besvärlig situation. Vi har skrivit i våra tidigare svar att man bl.a. kan vända sig till facket (om man är medlem). Du skriver att ditt ärende har varit i pressen.

Vi tänker att du kanske skulle behöva någon form av juridisk hjälp. En möjlighet skull kunna vara att du tar kontakt med jurist jouren i Lund och får information om hur du juridiskt kan hantera den situation som du hamnat i.Jurist jouren drivs av juridik studerande, du kan få upplysning via telefon. Måndag – torsdag 18.30 - 20.00. Telefon: 046 – 18 84 49.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter