Fråga utan rubrik

Hej jag har pratat med personal och min soc men inget händer det jag fått på 2 dagar är pasta sen andra dagen var det pasta igen med kebab och idag 4 knäckebröd känns inte rätt att det ska vara så här… ingen vill lyssna eller ändra maten det blir jobbigare när man går hungrig och ska kunna vara med på alla behandlings inslag. Finns det ngt annat ställe man kan vända sig till. Har sett att det är lag på näringsriktig mat och vad jag tycker är detta inte det faktiskt

Gurra
2023-12-05 18:49

Hej!

Att inte få sina mest basala behov tillgodosedda som att bli mätt för dagen och känna att man får näring i sig påverkar en i det man gör eller behöver göra. Vi förstår det som att du just nu befinner dig på ett behandlingshem, och att du där inte får varierande och näringsrik kost.

Du beskriver att du har pratat med personal på boendet och din handläggare på socialtjänsten om det här, men att du inte uppfattar att de lyssnar på dig. Vi tycker att du ska prata med personalen igen om maten, och höra om det är möjligt att göra någon förändring, lämna önskemål på maträtter och så vidare.

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, är den myndighet som ger tillstånd för att bedriva hem för vård och boende, HVB. Om du inte får någon att lyssna på dina tankar och önskningar om förändring, och du anser att boendet inte sköter sina åtagande, tycker vi att du ska framföra dina klagomål till IVO.

Vänligen

Soctanterna