Frågor om lagarna LPT och LRV

Jag jobbar tillsammans med min kamrat Majsan på ett gymnasiearbete angående lagarna om LPT och LRV och skulle uppskatta om vi kunde få svar på några av de frågor vi tagit fram tillhörande ämnet. Vi är tacksamma för svar!

1. Vad innefattar de två lagarna och vad finns det för likheter och skillnader?
2. Vad finns det för positiva samt negativa aspekter med tvångsvård inom LPT respektive LRV?
3. Vad är skillnaden mellan rättspsykiatri och allmän psykiatri?
4. Vilka behandlingsmetoder och interventioner är vanliga inom rättspsykiatri för att rehabilitera individer?
5. Vilken ålder är den yngsta man kan bli inlagd på rättspsykiatrin?
6. Hur kan man vara säker på/säkerställa att någon faktiskt är psykiskt sjuk och behöver vård? Vilka är det som gör det?

Tacksamma för svar!

HuggtandLazer
2023-12-01 14:25

Hej!

Vilket spännande tema ni har valt att arbeta med i ert gymnasiearbete.

Soctanter är ett forum där medborgare kan ställa anonyma sociala frågor, och som besvaras utifrån ett generellt perspektiv på nätet.

Era frågor rör psykiatri. Därför hänvisar vi er att vända er till sjukvården för hjälp med svar på frågorna.

Vänligen

Soctanterna