Stödperson med tystnadsplikt

Tack för svaret. https://soctanter.malmo.se/fraga/10402

Jag har tänkt vidare lite. Kan man inte lösa det då genom att en utomstående stödperson, exempelvis kurator, diakon eller annan professionell person sitter med som stöd? En person som har tystnadsplikt genom sin yrkesroll alltså.

Eller kan en vårdnadshavare även neka att en sådan person sitter med som stöd för den andra föräldern på mötet?

Man borde ju ha rätt att få ha med en stödperson, särskilt om man har en funktionsvariation och verkligen behöver stödet.

Undrande
2023-12-01 11:44

Hej!

Vi kanske behöver förtydliga vårt tidigare svar. Den vuxne har möjlighet att ha med en stödperson med eller utan samtycke från den andra vårdnadshavaren i de delar som inte rör direkt information om barnet, oavsett om detta är en sambo som i frågan du refererar till eller någon professionell.

Det frågan gäller är sekretess i barnets ärende. Sekretess innefattar också att känslig information inte ska delges till personer det inte berör. Det vill säga att även om stödpersonen i sin yrkesroll omfattas av sekretess så innebär det inte att denna person har rätt att ta del av uppgifter i barnets ärende på socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna