Intervjuer för gymnasiearbete.

Hej,
Vi hoppas att detta mejl når er väl. Jag heter Sara Gasic och jag är elev på JENSEN Gymnasium Malmö.

Just nu arbetar jag och min skolkamrat med vårt gymnasiearbete som handlar om ämnet heder, där vi även inkluderar socialtjänstens arbete i helheten. Vi skulle vara tacksam om vi kunde få genomföra en intervju med någon av er personal på socialtjänsten. Intervjun skulle vara anonym och vi kommer att använda den för vårt arbete på ett sätt som respekterar integriteten hos de inblandade.

Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse för socialtjänstens arbete i frågor som rör ämnet heder. Vi är intresserade av att höra om era erfarenheter, metoder och utmaningar när ni arbetar med dessa frågor.

Vi är flexibla när det gäller tid och plats för intervjun. Vänligen låt oss veta om det skulle vara möjligt att boka in en träff för att diskutera detta vidare. Vi är öppna för att anpassa oss till de krav och begränsningar som ni har på socialtjänsten och kommer att följa de riktlinjer och regler som ni har i er verksamhet.

Vi ser fram emot att höra från er och vi hoppas att ni kan hjälpa oss med mitt gymnasiearbete. Tack på förhand för er tid och ert stöd.

Med vänliga hälsningar,

Funderaren
2023-11-30 11:31

Hej!

Vi förstår det som att ni söker intervjupersoner till er kommande uppsats och det är viktiga frågor ni söker svar på!

Soctanter är ett forum där medborgare kan ställa anonyma sociala frågor, och som besvaras utifrån ett generellt perspektiv på nätet.

Tyvärr kan vi inte besvara er fråga gällande intervjupersoner via forumet utan ber er i så fall vända er till berörd enhet i Malmö Stad. I Malmö arbetar exempelvis mottaget för våld i nära relation med hedersfrågor men också Resursteam Heder som ni hittar mer information om och kontaktuppgifter till på Malmö stads hemsida.

Vi hoppas att ni finner de intervjupersoner ni är i behov av.

Vänligen

Soctanterna