MAMMA BEGÄR HJÄLP

Jag behöver hjälp att veta vilka rutiner jag ska genomföra i Sverige eftersom jag är skild med delat ägande. Jag behöver råd och stöd för att bosätta mig i Sverige och inte ha problem, jag vill veta om socialtjänsten har det stödet, uppföljningen och vägledningen för att veta vad jag ska göra i dessa fall då jag inte pratar svenska och jag inte har svensk familj eller vänner här. Jag behöver vägledning eftersom det finns flera enheter att registrera och rapportera statusen för min dotter som ett exempel:försäkringskassan eller andra.
Jag gick till socialkontoret men jag fick inte så mycket hjälp, jag vill veta vad jag mer ska göra här för att vara här med min yngsta dotter.

väntar på ditt svar.

tack så mycket

BERÖRD MAMMA -JAG BEHÖVER RÅD
2023-11-28 13:59

Hej!

Vi förstår att det finns många frågor som behöver besvaras vid en stor förändring som din flytt till Sverige medför.

Nu vet vi inte i vilken kommun du bor. Om det är i Malmö så får du bäst hjälp och stöd genom att besöka Malmö Stads Integrationscenter. Där kan du få information om hur det svenska samhället fungerar. Till exempel var du kan lära dig svenska, söka arbete eller få plats i skolan till ditt barn. Du kan besöka sidan för mer information på olika språk, och även ringa eller besöka dem här i Malmö. Kontaktuppgifter finner du om du följer länken nedan.

Ny i Sverige - Malmö stad (malmo.se)
https://malmo.se/Ny-i-Sverige.html

På hemsidan finns där en del informationslänkar som du kan använda dig av oavsett vilken kommun du bor i.

Vi hoppas att du får det stöd och den hjälp du är i behov av i samband med din flytt till Sverige.

Vänligen

Soctanterna