får Biståndshandläggare vräka någon

Hej igen tack för svaret senast.)nu är det så att våran biståndshandläggare ville ha ett hyresavtal och har där med fått det i från oss.vi bor i en fem rum med kök och hon påstår att våran hyra är för hög.våran hyra ligger på 8640 och vi har dock kollat in andra lägenheter som 3 rum med kök och dom är dyrare en våran 5 rum med kök.så är skriver hon:Det framgår att ni har en hög hyreskostnad i förhållande till er hushållsbild,varför er boendekostnad kommer att utredas.Om det finns särskild skäl till att ni har ett behov av ett större boende.redogör för detta.Det framkommer inte att hon påstridig om rådrum.
vi är nu oroliga över att hon ska kunna vräka oss utan anledning och vi har påtalat om att vi har barn som brukar komma över på umgänge(LVU) och hon har fått upplysningar från våran barnhandläggare om hur det är med våran lägenhet och att vi slås för att få hem våra barn.vi har prata med våran barnhandläggare och hon sa att det kommer att påverka om ni flyttar till en mindre lägenhet för att få hem er barn och på umgänge.hur ska vi rädda våran lägenhet för vi har inte hyresskuld eller störningar?? är oroliga att bli hemlös.

Generalen
2023-11-24 19:54

Hej!

Vad bra att ni har ett hyresavtal på en egen bostad. Det är många som på grund av bostadsbristen har svårt att få ett eget kontrakt.

När det gäller boendekostnad så har varje kommun sina riktlinjer för vad som gäller avseende högsta godtagbara boendekostnad utifrån olika hushållstyper. Riktlinjerna har att utgå ifrån hur det ser ut i kommunen med bostäder samt för vad en låginkomsttagare på orten skulle kunna klara av att betala för ett boende.

Hur riktlinjerna ser ut i Malmö stad kan du finna via länken nedan.

Styrdokument ekonomiskt bistånd | Komin (omniacloud.net)

I ett hushåll med 2 vuxna godtas en kostnad om 7075 kr/mån. I din fråga framgår det dock att ni har barn. Du skriver vidare att barnen just nu är omhändertagna och placerade av socialtjänsten enligt LVU, men att ni har umgänge med barnen och att ni gör vad ni kan för att få hem barnen igen.

Utifrån att det finns barn som ni faktiskt har på umgänge och som ni arbetar för att få hem igen, bör det finnas utrymme för att godta en högre boendekostnad.

Er ekonomihandläggare har bett er att inkomma med underlag för varför ni skulle vara i behov av en högre boendekostnad eftersom de bedömer att de behöver utreda er boendekostnad. Även om ni muntligen berättat om era barn, så tänker vi att det är viktigt att ni skriftligen berättar om att ni har umgänge med barnen i bostaden, att bostaden och utrymme för barnen är viktigt för att kunna fortsatt hålla umgängena och för att arbeta för att barnen ska komma hem till er igen. Till detta kan ni be barnsekreteraren att skriva ett intyg om ert umgänge och om er intention att få hem barnen så snart ni kan.

Vi hoppas att detta skulle kunna vara tillräcklig grund för er ekonomihandläggare att godta en boendekostnad som är högre än vad som normalt godtas för ett hushåll om två vuxna personer.

Vänligen

Soctanterna