Intervju personer sökes till B-uppsats

 Hej, vi är två studenter som går termin 4 på socionomprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö. Just nu håller vi på att skriva en B-uppsats inom socialt arbete som handlar om etnisk diskriminering på arbetsplats och söker därför två intervjupersoner. Vi söker dig som är socialarbetare och som kan ställa upp på en intervju. Vårt syfte är att undersöka socialarbetares upplevelser och erfarenheter av etnisk diskriminering på arbetsplatsen samt hur socialarbetaren upplever att verksamheten arbetar för att hantera etnisk diskriminering på arbetsplatsen. Därav ser vi helst att socialarbetaren har en annan etnisk bakgrund samt har egna upplevelser och erfarenheter av etnisk diskriminering på sin arbetsplats.
 
Intervjuerna kommer att hållas via Zoom/Teams, intervjuerna kommer även att spelas in. Intervjuerna förväntas ta 45-60 minuter och kommer att äga rum så snart som möjligt. Dessutom är vi villiga att anpassa oss efter tider som passar deltagarna. Intervjuerna kommer att vara helt anonyma och kommer endast användas i syfte av att undersöka etnisk diskriminering på arbetsplats.
 
Mejladresser:
Studenter: mr224av@student.lnu.se och md223gx@student.lnu.se.
Handledare: Gunilla.sagebrant@lnu.se  
 
Vi ser fram emot att få höra från er!
//Mersiha Rujovic & Miranda Dautovic

Studenter med frågor
2023-11-19 20:06

Hej!

Vi förstår det som att ni söker intervjupersoner till er kommande uppsats och det är viktiga frågor ni söker svar på!

Soctanter är ett forum där medborgare kan ställa anonyma sociala frågor, och som besvaras utifrån ett generellt perspektiv på nätet.

Tyvärr kan vi inte besvara er fråga gällande intervjupersoner via forumet utan ber er i så fall vända er till berörd enhet i Malmö Stad.

Vi hoppas att ni finner de intervjupersoner ni är i behov av.

Vänligen

Soctanterna