Oklart vad som händer med barnen

Jag har funderat på att skriva testamente gällande barnen om både jag och min man skulle gå bort. Fick då höra att de i allra flesta fall först hamnar i jourhem innan de hamnar hos en lämplig anhörig. Stämmer detta? Alltid trott att de hamnar direkt hos en anhörig som här lämpad och sen göra utredning om vem som får vårdnaden? Hur fungerar det egentligen?

//Förvirrad

2023-11-17 10:23

Hej!

Vad bra att du tänker på vad som ska hända med dina barn, om olyckan skulle vara framme och både du och din man skulle förolyckas.

Det är svårt att uttala sig hur det blir i varje enskilt fall, men socialtjänsten är den myndighet som ger medgivande till att någon annan än förälder och vårdnadshavare tar emot barn i sitt hem för stadigvarande vård och fostran. Detta finns reglerat i socialtjänstlagens 6 kapitel 5 och 6 §§.

Om ett barn mister båda föräldrarna så är det Tingsrättens roll att utse en eller två personer som blir särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Ofta blir den särskilt förordnade vårdnadshavaren också förmyndare till barnet. Det är Socialnämnden som sköter ansökan till Tingsrätten och de lämnar en utredning med förslag på vem som kan vara en bra vårdnadshavare och ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Domstolen är dock inte bunden till rekommendationen från Socialnämnden utan måste såklart göra en prövning. (FB 6 kap. 9 § samt 6 kap. 10a § första stycket)

Föräldrarnas önskemål ska respekteras

Om båda (eller någon av föräldrarna) har uttryckt en önskan om vem som ska ta hand om barnet ska domstolen som huvudregel ge uppdraget till den personen, förutsatt att personen vill åta sig ansvaret. Undantagsvis kan domstolen bortse från önskemålet om personen bedöms som olämplig. (FB 6 kap. 10a § fjärde stycket).

Om du tror att du behöver mer hjälp, till exempel med att upprätta ett formenligt testamente, kan vi rekommendera dig att kontakta en jurist.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna