LVU

Hej. År 2009 begicks det ett stort misstag mot mig. Jag blev placerad enligt LVU. Som jag har förstått det om en persons hälsa blir riskerad så kan ett LVU sättas. Vilket det var så det var inga konstigheter. Däremot fick jag inte en offentlig biträdande. Då jag var väldigt samarbetsvillig och villig till vård och skolan betydde mycket för mig hade jag velat att min åsikt om hur jag vill ha det hade kommit fram. Min telefon och dator fråntogs. Jag hade ingen kontaktnät utåt från det här hemmet. Vi blev präglade dagligen av personalen och när jag fick ringa till min social handläggare (fanns en telefon som var borrad genom väggen?) Så hade hon aldrig tid under hela min LVU tid, lvuet trots omständigheterna förnyades i 2 års tid. Fanns inte heller möjlighet till skolgång och mitt mående försämrades enormt. Samma månad som min 18 års dag sattes jag ut på gatan för då var jag "myndig " , eller möjlighet till ännu ett till behandlingshem och göra om hela processen igen. Det här satt självklart sina spår och jag mår dåligt idag över vad som har hänt. Vad hände egentligen? Kontaktat min handläggare som jag hade då som undviker att svara och är fortfarande hemskt otrevligt

Anna
2023-11-17 02:59

Hej!

Att bli omhändertagen enligt LVU är ett stort ingrepp och har en stor påverkan i ett barns liv. Vi förstår att det har varit en omtumlande tid för dig. Att ha någon annan vuxen som stöd är viktigt när det är så allvarliga saker som händer som att man separeras från sin familj.

Precis som du skriver så måste det vara en mycket allvarlig situation, där din hälsa och utveckling starkt påverkas om inte en förändring kommer till stånd. Det kan bero på att dina föräldrar inte kan förmå att ge den omvårdnad, omsorg och skydd du behöver eller att du själv utsätter dig, din hälsa eller utveckling för påtaglig risk genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Se Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 2 och 3 §§.

Vi har ingen inblick i hur du har haft det och vad som har hänt under åren, men tänker att vi får försöka svara generellt. Både barnet och barnets föräldrar har under en process med att socialtjänsten och dess nämnd ansöker om vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten, rätt till ett ombud, offentligt biträde. Det ska inte vara samma, eftersom barnet och föräldrarnas önskan kan vara olika. Vi förmodar att denna rätt har efterlevts, men att ditt minne inte kan komma ihåg detta med allt annat som då hände. Eftersom du placerades utanför ditt hem, så har dessa uppgifter sparats och finns att få ut genom att du kontaktar socialtjänsten i kommunen som placerade dig. Där kan du få fram vem du haft som offentligt biträde, liksom anledningen till att du omhändertogs och utredning som ledde fram till detta beslut.

Vidare kan du också genom dina journaler se vilken kontakt din socialsekreterare har haft med dig under placeringen, vilken kontakt de haft med boendet och dess personal, skola och så vidare.

Som du beskriver hur dina förhållande var, och att du inte hade någon kontakt med handläggaren på flera år känns inte rätt utifrån de krav som finns för att ha en god socialtjänst. Begär ut din akt från socialtjänsten (beroende på antal sidor så kan kommunen ta ut en avgift på de sidor de kopierar) eller begär att du får möjlighet att läsa den på plats så du vet vad som finns antecknat om dig under tiden du var omhändertagen enligt LVU och placerad utanför ditt föräldrahem.

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, är den myndighet som har tillsyn på att socialtjänsten handlägger sina ärenden enligt lagstiftningen. Om du anser att socialtjänsten har misskött sitt uppdrag så tycker vi att du ska kontakta IVO och prata med dem om vad du kan göra nu, flera år senare.

Vi hoppas att du kan få fram om vad som hände för alla dessa år sedan, och att du kan få bearbeta dina upplevelser genom att prata med någon du har förtroende för.

Vänligen

Soctanterna