Konflikter och elaka släktingar

Hej! Jag undrar om ni har råd hur man ska hantera om det är mycket konflikter och finns elaka släktingar. Hur man kan göra det bäst för barnen. Om det är släktingar som t.ex. säger elaka saker så har ju jag en skyldighet att skydda barnet. Men samtidigt så blir det så himla tråkigt och ensamt att inte kunna vara med på släktkalas. Det blir alltid bråk och konflikter och det är ju inte hälsosamt för barnet att se. Jag upplever att det inte finns så stor förståelse i skolan för att inte alla familjer/släkter är bra och tycker att barnet självklart ska träffa alla. Hur ska jag tänka?

Mamma
2023-11-16 20:00

Hej!

Det låter som du har ett svårt dilemma att förhålla dig till. Att förneka sitt barn sin släkt för att släktträffarna brukar sluta med konflikter och tråkigheter förstår vi är ledsamt.

Du skriver inte hur gammalt ditt barn är, men vi tänker att din roll som mamma och vårdnadshavare är att skydda och förbereda ditt barn för det som sker i livet utifrån barnets ålder och mognad.

Om släktträffarna inte är en bra för ditt barn, så får du försöka finna andra lösningar för att ditt barn ändå kan hålla kontakt med släkten på annat sätt. Kanske kan du försöka träffa en släkting eller mindre antal släktingar i taget, så att konflikterna inte blir så påtagliga för ditt barn.

Är barnet lite äldre kan ni kanske prata om att släktingarna inte alltid tycker lika och att människor då kan uttrycka sig både olämpligt och illa.

Vi förstår inte riktigt vad du menar med att skolan inte har förståelse för att det ser olika ut i olika familjer, men tycker du att det är viktigt att skolan känner till att ditt barn inte kan träffa sin familj eller släkt just nu så ska du berätta det för skolan så att ditt barn inte känner att hen är utanför på något sätt.

Vänligen

Soctanterna