Mobbning

Hej
Jag är mycket orolig eftersom min son har blivit mobbad i över ett år och ingen gjorde något för att skydda honom.
Först blev han mobbad av en barn från Kryddgårdsskolan, attackerades fysiskt av honom och skickade vänner för att möta honom på gatan och fästa honom.
Sedan, när han bytte skola till Hojaskola, mobbade en annan pojke honom.
Båda barnen skickar fortfarande meddelanden till honom som förolämpar och hotar honom.
Jag vill att boka tid hos Socialtjänsten att pråta med någon som kan hjälpa mig. Jag ska vissa er meddelanden och namnet från både barn.
Vänliga,
Simona Tahu Janakievska

Orolig mamma
2023-11-16 18:48

Hej

Vad tråkigt att höra att din son utsatts för mobbing under en längre tid. Förstår att ni befinner er i en besvärlig situation.

Soctanter på nätet är ett forum som enbart svarar på frågor av social karaktär. Vi kan inte boka in tider för samtal.

Vi råder dig att ta kontakt med den socialtjänst som du tillhör och där be att få boka en tid med en socialsekreterare som handlägger barn och ungdomsärende.

Du bör också ta kontakt med skolans rektor och berätta vad som pågår med din son. Rektorn kan då se till att din son får den hjälp och det stöd han behöver i skolan. Kanske kan rektorn arrangera ett möte mellan de barn som mobbar och deras föräldrar för att göra dem uppmärksamma på vad som pågår. Skolan skall ha en rutin för hur de hanterar mobbing på skolan.

Om din son får hotfulla sms bör detta polisanmälas.

Vi hoppas du och din son får den hjälp ni behöver och att mobbingen inom det snaraste kommer att upphöra.

Vänligen

Soctanterna