Hur man fortsätter.

Vi har kämpat med kosten i flera år.Barnet är sjukt och behöver adekvat vård och hjälp Som föräldrar har vi det kämpigt, vi vänder oss till socialtjänsten, men ingen har hjälpt oss ännu. Vi besökte tio olika institutioner.Nu är barnet redan vuxet, han är 16 år och är väldigt våldsam.Nu är vi helt enkelt rädda för att leva med honom eftersom han är hotfull och våldsam.Han slog sönder nästan alla saker runt huset, vi gråter, vi kan inte köpa nytt ekonomiskt och det är inte heller värt det, för han går sönder igen.Om inte socialtjänsten hjälper mig undrar jag vem man ska vända sig till för att få hjälp och om det finns någon som styr socialtjänstens arbete.

Att oroa sig
2023-11-16 18:45

Hej!

Det låter som att ni har det väldigt jobbigt just nu och även haft det under en lång tid. Du skriver att ditt barn är sjukt, och att ni vänt er till socialtjänsten och 10 olika institutioner, men inte fått någon hjälp.

Om ditt barn är hotfullt och våldsamt, så måste du ringa polisen för att få hjälp i det akuta. Vidare tänker vi att du ska kontakta socialtjänsten igen för att ansöka om hjälp. Det kan finnas olika sätt att få stöd och hjälp i situationen, men oftast behöver socialtjänsten utreda ditt barn och vilka behov som barnet har och vad ni som föräldrar kan behöva för stöd i situationen.

Hemförsäkring och en så kallad drulleförsäkring kan ibland täcka en del av kostnaderna om barnet slår i sönder inredning och personliga saker i hemmet. Socialtjänsten täcker inte utgifter på ett sådant sätt. Socialtjänsten prövar rätten till försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd utifrån behovet av en skälig levnadsnivå. Så om en byrå går i sönder i hushållet och det finns tre andra byråer, så kanske behovet av en fjärde byrå inte är att anses ingå i skälig levnadsnivå. Dessutom prövas familjens ekonomiska förutsättningar att själv bekosta inköp av möbler direkt eller om det finns ekonomi för att komplettare sitt bohag framöver.

Det finns ingen annan myndighet som styr socialtjänstens arbete, men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en tillsynsmyndighet för bland annat socialtjänsten. Du kan kontakta denna om du inte tycker att socialtjänsten och dess medarbetare sköter sitt uppdrag och arbete. Har du däremot fått ett beslut som du inte är nöjd med, ska du överklaga detta. Förvaltningsrätten prövar då om beslutet i ditt ärende är rätt.

Vänligen

Soctanterna