Fråga utan rubrik

Jag har en son som är 16 år.Han är väldigt våldsam och aggressiv, varje dag välter han omkull saker, förstör oväsen och hotar.Han anklagade mig för övergrepp flera gånger, varefter jag skulle omhändertas Jag och min fru kan inte längre göra någonting och vi kan inte längre leva under hans ständiga press, hot och rädsla.Socialtjänsten vill inte hjälpa oss, vi har bett om hjälp i flera år.Vem ska vi vända oss till och om det finns en institution som kan rädda oss Så att de kunde fortsätta med ett normalt liv och ge vår son adekvat hjälp.

Outhärdlig vardag.....
2023-11-16 18:38

Hej!

Det låter som att ni har det väldigt bekymmersamt hemma. Anledningen till att er son är våldsam och aggressiv kan bero på flera olika saker och det är svårt för oss Soctanter på nätet att ge ett svar som täcker in allt.

Om er son är hotfull och utagerande så att ni känner rädsla är vårt råd att ni omgående ringer polis för att få hjälp i den akuta situationen.

Om det inte är akut, men att ni önskar stöd och hjälp för att kunna hantera situationen hemma och kanske få råd och stöd i hur ni som föräldrar kan bemöta och hantera situationer som uppstår med er son när han blir arg, kan ni kontakta socialtjänsten för hjälp och stöd.

Om situationen är så svår hemma undrar vi hur det fungerar för er son i skolan och i andra sammanhang. Har han aggressionsproblem och är våldsam i andra situationer, och har detta i så fall anmälts till socialtjänsten tidigare? Det finns kanske en kännedom om situationen, men att ni inte då har velat ha den hjälp och det stöd som myndigheter tidigare erbjudit.

Kontakta socialtjänsten i er kommun och ansök om hjälp utifrån som det är nu, och samarbeta med handläggaren under utredningen och i eventuellt bistånd, så att livet blir rimligt för er alla i familjen.

Vänligen

Soctanterna