Oro flykt tillägnat land med barn

Oro över att min bros fru kanske flyr till sitt hemland med deras gemensamma dotter?
Vad kan man göra

Orolig anhörig
2023-11-16 14:52

Hej!

Att ha en oro för att barn mot sin vilja ska separeras från sin ena förälder för att den andre föräldern planerar att bo och leva i ett annat land, är inte roligt. Du som anhörig kanske inte kan göra något annat än att just prata med föräldrarna om vad de tänker för barnet och hur de i övrigt ska lösa umgänget och så vidare.

Det framgår inte i din fråga varför du är orolig för att barnets mamma vill fly till sitt hemland, men anledningen till att man vill fly brukar ju vara en existentiell fråga. Du kanske kan prata med bara din brors fru och höra hur det är, om det finns en anledning till att fly och om det är något som du eller någon annan kan hjälpa till med så att hon inte behöver fly.

Är båda föräldrarna vårdnadshavare, så är det egentligen båda föräldrarna som bestämmer var barnet ska bo och leva. Är man inte överens kan man via Familjerätten få hjälp i form av ett samarbetssamtal, där föräldrarna får möjlighet att diskutera situationen utifrån barnets bästa med andra vuxna som kan hjälpa till och styra samtalet så att det fortsatt handlar om barnet och hur man kan finna bra lösningar. Familjerätten kan också vara behjälpliga med att ta fram ett avtal om vad som ska gälla med vårdnad och umgänge om man är överens.

Om man inte kommer överens, så kan man ansöka om ensam vårdnad, och då är det Tingsrätten som avgör om det ska bli ensam eller gemensam vårdnad. Inför detta beslut tar Tingsrätten in yttrande från Familjerätten.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, så är det viktigt att tänka på var barnets pass finns. Barnet kan/ska inte kunna lämna landet utan denna handling.

Vi hoppas att din bror och hans fru finner en lösning för deras situation och att deras dotter inte far illa i deras överenskommelse.

Vänligen

Soctanterna