Lss

Hur ser lagen ut kring psykisk ohälsa är sjukskriven o har både add o lätt intellektuell försonksnersättning o även deprison. Men har socialen rätt o neka mej pengar? O om min långtidssjukskriving skulle gå ut är de annorlunda då eller räddas jag av o stå under lss på någotvis?

Hoffman
2023-11-16 11:36

Hej

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd eller ha mer information om ekonomiskt bistånd utifrån din situation ska du kontakta socialtjänsten i din kommun.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du gör vad du kan för att bidra till din egen försörjning.

Du behöver lämna uppgifter om till exempel boende och hushållsförhållanden och om alla ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter. Du kan behöva styrka uppgifterna du lämnar genom att till exempel visa hyreskontrakt eller kontoutdrag. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda och får som huvudregel inte lämnas ut.

Vänligen

Soctanter