Family reunion and income support

Dear Malmo stadt

I am planning to move to Sweden as a Nordic citizen with a pension from Denmark. My income amounts to SEK 18000 after tax. I am planning to apply for a residence card for my partner following the EU rules for family members of Nordic citizens Source: (Source: https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-EEA-citi…
I understand that according to these rules I am exempt from the maintenance requirement (Having a fixed amount of income left after the rent is paid). What I need to know then is fundamentally important to us. I need to understand what income support my partner is able to get after she has registered with all the needed authorities in Sweden. She will have a resident card for being married to a Nordic citizen following EU rules. She is a non-eu citizen. I have written to Migrationsverket, Arbetsförmedlingen and Försäkringskassan but none of them have been informative or specific in their response. I am sure you are able to understand how important it is for me to know what income support my partner is able to get upon registering in all authorities in Sweden since my income alone is not a lot. Thus, I am hoping that you are kind enough to give me more detailed and specific information about this. I am looking forward to your information.

Kind regards

Elyar

Elyar
2023-11-10 16:40

Hej!

Soctanter på nätet är ett forum på svenska, varför vi kommer att svara på din fråga på svenska.

Som vi förstår dig så är du dansk medborgare och tänker att din partner ska ansöka om uppehållskort enligt EU/EES-regler för familj till nordisk medborgare. Vare sig om din partner får ett uppehållskort enligt detta eller om ni ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, så har du en försörjningsskyldighet för din partner och behöver uppvisa detta för att din partner ska få någon form av uppehållstillstånd i Sverige.

När din partner kommer till Sverige har hen rätt att börja arbeta eller studera direkt. Det finns dock vissa regler om rätten till att få studiemedel under studietiden om du har uppehållsrätt. Se information via länk nedan:

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare…

Så förutom att du ska försörja din partner finns ingen rätt till någon annan ersättning till din partner när hen kommer till Sverige. Om din partner ansöker om uppehållstillstånd istället, och erhåller detta, kan ni tillsammans ha rätt att ansöka om kompletterande försörjningsstöd via socialtjänsten om din inkomst i framtiden inte täcker era gemensamma utgifter.

Tyvärr går det inte att vara mer specifik, så vi hoppas att du fått svar på din fråga och önskar er lycka till.

Vänligen

Soctanterna