Akut hjälp

Hej, jag bor i ett skyddat boende och för några dagar sedan blev jag informerad att jag ska flytta långt ifrån mitt sociala nätverk, till ett förstahandskontrakt för att jag har varit placerad där "för länge" (Över 1 år). Jag vill inte flytta dit och tanken får mig att må ännu sämre än det jag redan gör. Jag är psykiskt sjuk och detta vet dom om. Jag har inte fått den hjälp jag behöver för att må bättre. Jag har redan flyttat runt 4 gånger och mått sämre varje gång då jag blev också tvungen att byta kurator/psykolog, och det känns utmattande att prata om min psykiska hälsa med olika personer, vilket jag redan berättat för dom. Jag känner mig förminskad av soc och litar inte på dom pga hur dom behandlar mig. Jag känner att dom inte bryr sig, till exempel säger de att jag ska flytta dagen efter jag får beskedet. Jag lyckades att övertyga dom att jag självklart behövde mer tid. Detta visar hur dom inte tänker på hur jag mår och att dom endast försöker bli av med mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill inte flytta ifrån mitt sociala nätverk till ett ställe jag inte känner till. Jag vill bara få rätt hjälp och må bättre.

Anonym
2023-11-09 20:59

Hej!

Det låter som att du befinner dig i en jobbig situation där du är i behov av skyddat boende och har flyttats runt vid flera tillfällen. Vi har förståelse för att det är svårt att bli flyttad till annat boende då du måste byta vårdkontakter.

Du skriver att du har pratat med din handläggare om hur flyttarna påverkar ditt redan dåliga mående och beklagar att du upplever att du inte blir hörd.

Precis som du skriver kan bristen av förutsägbarhet bli jobbig då det kan behövas tid för att ta in information och förbereda sig. Det som låter positivt är att du nämner ett förhandskontrakt som är mer stadigvarande.

Tyvärr kan vi inte gå in i individärenden utan enbart svara generellt. Därför vill vi uppmana dig att åter igen prata med din handläggare, trots att du skriver att du redan gjort det utan gehör. Om du inte upplever att du blir hörd kan du be att få samtal med dess chef.

Vi hoppas att du har fått svar och att du kommer att få det stöd och insatser du har behov av.

Vänligen

Soctanterna