Psykisk misshandel/ hotbild

Jag bor med min man och vår gemensamma son som är 6 och min son som är 22. Sedan snart 2 år tillbaka har vi blivit förföljda. Där hotfulla personer frågat efter min man. Vi har flyttat flera ggr inom 1/12 år. Och vart vi än bott så dyker de upp. Jag har pratat med polis. Brottsofferjouren samt Bops. I början gjorde vi ju anmälningar till polis. Men min man sa att vi inte skulle anmäla utan vi måste prata med han först. När jag skriver. Vi menar jag mig och min mamma. Eftersom de som hotat enbart gått fram till henne. ( hon bor med oss) m in man bara nonchalerar och blir aggressiv när jag frågar honom om han blivit hotad eller bötfälld eftersom de i början frågade efter pengar. Nu när vi flyttade till där vi bor nu sedan 1 år. Så har olika personer dykt upp och varnat min mamma att de tänker klippa min man och att vi ska se upp för plötsligt händer det och att det är flera än vi som är ute efter honom. De har sagt att det bästa är om ni sticker. Och att vi har viss tid på oss att lämna min man. Var försiktiga sa de vid 2 tillfällen.
Hela tiden har det varit olika personer och de har maskering. Min man pratar inte öns om händelserna. Han mena på låt dem komma dörren är öppen. Han har haft udda beteende och gömt sin bil på jobbet. Börjat tidigar på sitt jobb ändrat sina rutiner. Går aldrig ut själv. När han går ut använder han vår 6 åring som skydd då han är väl medveten om att han har en hotbild. Mamma vågar inte anmäla för hon är rädd precis som jag. Men situationen är ohållbar. Jag måste skydda barnen och vi vågar inte vara i närheten av honom. Risken är ju stor att vi hamnar emellan. Vad ska vi göra. ?
Flytta ifrån honom ja absolut.. men umgänget med barnet?

Orolig
2023-11-09 11:21

Hej!

Du beskriver en situation som är allvarlig och oroväckande. Det framgår att din make och även resterande familjemedlemmar är utsatta för hot.

Du beskriver en situation där ni tidigare vänt er till både polis, brottsofferjour samt Bobs, men inte om ni har fått någon form av hjälp eller skydd. Vidare att ni “flyr” genom att flytta runt. Att din make både avfärdar hoten samtidigt som han ändrat sitt beteende, rutiner och använder ert yngsta barn som sköld vid utegång.

Det är förståeligt att ni är rädda men stöd och skydd finns att få för er via socialtjänstens insatser.

Vi råder dig att vända dig till socialtjänsten i den kommun ni är folkbokförda för att söka skydd. Ansökan om skydd kan gälla hela familjen eller delar av den som dig, din mamma och barnen. Precis som du skriver är du förälder och har ett föräldraansvar där du ska skydda dina barn på alla sätt du kan. Utifrån det du beskriver låter det som att ni alla i familjen är i behov av skydd. Om din make inte vill ha skydd kan du ansöka om skydd för dig och dina barn. Din mamma kan ansöka om skydd för sin del.

Vid ansökan kommer socialtjänsten att inleda utredning för att vidare utreda era behov av socialtjänstenens insatser. Socialtjänsten gör vid ansökan en bedömning om behovet av skydd är akut, vilket i så fall kommer att beviljas meddetsamma.

Du har frågor gällande umgänget med barnet. Utifrån det du beskriver är båda barnen i behov av skydd då de lever i en miljö där det finns pågående hot mot familjen där de vistas.

Om socialtjänsten gör bedömning att det föreligger behov av skydd, samt om inget talar emot att barnet/barnen placeras tillsammans med förälder/föräldrar, skyddas familjemedlemmar tillsammans.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och vänder dig till socialtjänsten för skydd!

Vänligen,

Soctanterna