Stödboende-tillfälligt boende

Jag har en vuxen son som har blivit beviljad stödboende enligt Sol efter att vi har överklagat både i förvaltningsrätten och kammarrätten. Biståndshandläggaren säger att det inte finns några lediga boende och erbjuder honom tillfälligt boende på behandlingshem för missbrukare. Måste han säga ja till det och räknas det som ett nej om han inte tar det fast han ansökt om permanent stödboende? Sonen har själv aldrig missbrukat och dricker nästan aldrig. Han är rädd för att inte få några mer erbjudanden…

Undrande mamma
2023-11-07 20:57

Hej,

Tack för din fråga.

Som vi uppfattar det har din son blivit beviljad plats på behandlingshem för missbruk i väntan på plats i stödboende.

Det är svårt för oss att uttala oss om enskilda ärenden då vi ej har någon insyn i ärendet. Om det är så att man har ett gynnande beslut gällande boende så är det generellt så att man inte kan tacka nej till insatsen om det är så att socialtjänsten anser att boendet i fråga tillgodoser de behov som personen har. Detta beslut är i så fall möjligt att överklaga. I din beskrivning låter det dock som att han erbjuds ett boende som inte motsvarar de behov han har då det är ett behandlingshem för personer med missbruk, vilket du skriver att din son inte har.

Det vi råder din son att göra är att prata med sin handläggare om vad som händer om han tackar nej till platsen.

Vänligen,

Soctanterna