Tacka nej till paragraf 27 vård under LVM tiden

Hej! Jag sitter på SIS enligt LVM och har gjort det i fyra månader, nu diskuteras det om vård i öppnare former (paragraf 27 vård alltså) och jag ställer mig tveksam till om jag vill det. Kan SIS hemmet tvinga mig att gå med på att flytta till behandlingshem, eller är det upp till mig om jag önskar stanna på SIS hemmet resten av mitt LVM? Jag förstår att det är bra att åka på P27a men jag har bara två månader av tvångsvården kvar och har redan lägenhet och öppenvårdsbehandling när tvångsvården är slut. Får jag välja att stanna mina två resterande månader på SIS? Tack för svar

Lollo
2023-11-07 12:44

Hej!

Vi kan inte svara exakt på din fråga. Vi råder dig i första hand att diskutera med din handläggare på socialtjänsten.

Du kan också diskutera frågan med institutionschefen på LVM-hemmet. Förmodligen är beslutet fattat utifrån den utredning som gjorts av personalen utifrån dina behov. Utredningen ska ligga till grund för planeringen av den fortsatta vården och behandlingen.

Syftet med LVM-vården är att man ska bli motiverad att arbeta med sin missbruksproblematik och att man tar ett steg i taget ut i samhället.

Vänligen

Soctanterna