Vad kan man göra när socialtjänsten brister totalt och bryter mot barnkonventionen.

Hej,

Vad kan vi dödliga göra när SOC inte lyssnar, begår brott kränker barn och familjer? Och om även politikerna i nämnden inte lyssnar. IVO och JO lägger ner allt och man står helt maktlös mot myndigheter och barn far Illa.

Läs nedan artiklar och svara gärna vad man kan ta sig till när det brister i hela ledet och Soc utfärdar represalier på både föräldrar och Barn skiter i våld och sjukvårdens yttranden.

https://www.equalsthlm.se/artiklar/socialtjansten-andrar-i-lakarintyg-a…

https://www.equalsthlm.se/artiklar/socialtjansten-andrade-lakarintyg-iv…

Nisse
2023-11-05 15:22

Hej!

Då Soctanterna inte är ett diskussionsforum rekommenderar vi dig att engagera dig i dessa frågor på samhällsnivå inom politik, organisation eller liknande om du känner att det behövs en förändring.

Tack för ditt engagemang.

Vänligen

Soctanterna