Skolfrånvaro

Hej. Jag undrar hur skolan jobbar med frånvaro.
Vid hur många procent frånvaro agerar skolan och hur ser gången ut?

Undrar
2023-10-25 22:51

Hej!

Din fråga gäller hur skolor jobbar med frånvaro.

Vi kan inte riktigt svara på hur olika skolor arbetar med frånvaro och vad deras rutiner är. Detta då det inte är vårt ansvarsområde.

Det är dock skolplikt i grundskolan. Man behöver då diskutera med skolan, anledningen till frånvaron. På gymnasienivå, riskerar man att studiemedlet dras in om man har för hög frånvaro.

För mer specifika svar rekommenderar vi dig är att vända dig till skolan eller den förvaltning i din kommun som har ansvar för skolorna.

Vänligen

Soctanterna