Relation med fd klient

Hej.
Jag arbetar på ett HVB i Göteborg. En fd klient till mig och jag fick kontakt efter hennes avslutade behandling. Vi är vänner men det finns intresse från bådas sida för mer.

Min arbetsgivare har gett mig en varning för att jag har en privat kontakt/relation med en fd klient.
Är det en befogad varning?

Min arbetsgivare har även uttryckt att jag kan bli uppsagd pga detta.

Vad är det som gäller rent juridiskt ?

Relation med fd klient
2023-10-25 08:26

Hej!

Vad vi förstår så handlar din fråga om arbetsrätt.

Vi arbetar inte med arbetsrättsliga frågor. Vi råder dig att kontakta ditt fackförbund som ska kunna svara bäst på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna