Hur kan man betala precis alla utgifter med 0 kr som soc fortfarande ändå påstår är inget som helst problem?

Hyra 10 000 övriga utgifter mat, el, resor , kläder läkarbesök etc osv.............
Och de ger fortfarande bara 0 kr vilket alltid har motsvarat saldot på lina konton alltså 0 kr efter oräkneliga årtionden har de fortfarande samma beteende.

0 kr är inget överskott som de fortfarande tycker.

Jag har aldrig fått något och har dessutom stor familj som inte heller har som mig haft några pengar, ägodelar eller någon form av inkomst någonsin.

Kan man inte lagföra IQ tester innan man anställer i sverige. Som alla borde heta är ju sverige utskämt över hela världen fortfarande vilket jag har förstått när jag har besökt även de mest avlägsna byar oavsett land vilket är mycket skrämmande. Heder har alltså ingen som helst vikt bara att spara pengar i kommunerna?

Vill se att det finns ett skyddsnät i sverige än har det ju inte hänt.
2023-10-25 04:48

Hej!

Vi uppfattar det som att du är besviken på socialtjänsten utifrån ekonomiska frågor.

Om man inte är nöjd med hanteringen av ens ärende, finns alltid möjlighet att överklaga socialtjänstens beslut, till förvaltningsrätten.

Man kan också klaga på socialtjänstens arbete, när man får stöd av dem, men inte är nöjd med stödet. Man ska då initialt tala med personalen eller personalens arbetsledare. Man kan också tala med de som bestämmer i kommunen.

Om ingen lyssnar, kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, https://www.ivo.se/beratta-for-ivo/

Man kan också klaga på socialtjänstens arbete när man får stöd av dem, man kan då vända dig till Justitieombudsmannen, https://www.jo.se/jo-anmalan/

Vänligen

Soctanterna