inleda utredning

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att socialtjänsten ska kunna besluta om att inleda utredning?

student
2023-10-24 14:06

Hej!

Din fråga gäller vad som ska till för att socialtjänsten ska inleda en utredning.

Vi vet inte vilken sorts utredning som du syftar på eller vad anledningen skulle vara till att en utredning inleds och det blir då svårt att svara på din fråga.

Men generellt sett kan man säga att en utredning alltid inleds när någon vill ansöka om något, exempelvis ekonomiskt bistånd eller behandling.

Vänligen

Soctanterna