Orosamnälan till sjukvård

När kan man som handläggare göra en orosamälan kring mående på en klient till sjukvården om aktuell på tex psykiatrin? Vilka lagar innefattas och vad gäller? menpröving?(om personen inte lämnat samtycke)

Frågvis J
2023-10-18 09:56

Hej!

Tack för din fråga. Sjukvården tar inte emot orosanmälningar på samma sätt som socialtjänst gör. Både socialtjänsten och sjukvård arbetar huvudsakligen utifrån att människor söker hjälp frivilligt, lagarna som styr socialtjänstens arbete är socialtjänstlagen och sjukvården genom hälso- och sjukvårdslagen. Inom båda lagar finns det möjlighet till tvång. Inom sjukvården är det med stöd av LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård).

Förutsättningar för tvångsvård är som följer:

3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt

- har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller

- behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

För att bli omhändertagen enligt LPT ska ett vårdintyg skrivas efter läkarbedömning. Sedan ska en chefsöverläkare fatta beslut om intagning. Det får inte vara en och samma läkare som skriver vårdintyg och fattar beslut om intagning.

En vuxen person får själv bestämma om hen vill söka sjukvårdshjälp. Om det är akut fara för någons liv kan polis ta beslut om att föra personen till sjukvården för bedömning. Ytterligare ett alternativ är en läkarbil som kan göra bedömning på plats.

Annars gäller det för dig att försöka motivera personen till att söka hjälp. Innan du agerar kan det vara en bra idé att kontakta närmaste chef.

Vi hoppas att vårt svar har varit till hjälp.

Vänligen

Soctanterna