Re: Bara vid tvångsvård?

Tack för svar: https://soctanter.malmo.se/fraga/10185

Men jag förstod fortfarande inte riktigt ifall man kan inhämta en vårdnadshavares sjukjournal utan personens medgivande, när det gäller barnutredningar?

Journalen tillhör ju en myndig person, och där skriver ni att man endast får inhämta sådant material utan samtycke om det gäller utredning av tvångsvård för den vuxne.

Undrande
2023-10-09 20:14

Hej!

När det gäller barn får socialtjänsten inhämta relevant information för att kunna utreda barnets situation. Det kan innebära att socialtjänsten behöver begära ut vårdnadshavares journaler i en annan verksamhet. Detta görs först och främst utifrån ett samtycke från vårdnadshavare, men ett samtycke är heller inte nödvändigt.

Om utredning gäller en vuxen person så behövs antingen ett samtycke från personen i fråga eller så behöver personen vara föremål för tvångsvård.

Hoppas att du har fått ett tydligare svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna