Kan Soc kräva att man söker jobb/utbildning när man har Daglig Verksamhet?

Hej,
Kan min biståndshandläggare kräva att jag ska söka jobb eller utbildning när jag har beslut om Daglig Verksamhet?

-H-
2023-10-04 20:56

Hej!

Du ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder men inte har ett arbete och inte heller studerar. Verksamheten ska anpassas efter dina behov och önskemål och ge dig en meningsfull sysselsättning.

Du skriver att du har fått beslut om daglig verksamhet. I och med detta kan inte din handläggare kräva av dig att du söker jobb eller utbildning.

Vänligen
Soctanterna