Ekonomiutgifter för utvecklingen av min son Pelle till att bli en vuxen deltagare i samhället..

Om jag hyr ut en lägenhet till min son som kommer att leva på ekonomiskt bistånd, vad kan jag ta med i boendekostnaden (hyran + försäkring + elabonnemang + internet) ??
Maxbeloppet verkar vara 4620:- inkl. mat.
Har lite svårt och få en helhetsblick på hur systemet fungerar.

fundersam förälder.
2023-09-14 16:20

Hej!

Du nämner i din fråga summan på riksnormen för ekonomiskt bistånd, 4620 kronor, som utgör summan av personliga kostnader och hushållskostnader. Utöver riksnormen har man bl.a. rätt till en skälig hyreskostnad.

Vid beräkning av den faktiska boendekostnaden bör socialtjänsten beakta hyran inklusive uppvärmning och andra obligatoriska avgifter.

Socialtjänsten gör en bedömning om en person har en skälig boendekostnad. En skälig kostnad för boende är vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig.

Vi råder er att kontakta socialtjänsten i er kommun för att få konkret information i ert ärende.

Vänligen

Soctanterna