Normbelopp

Hej, Jag har sett att tex rikshem har vissa normal med inkomst Gullane lägenhet.
De skriver att normbeloppet är 5750 kr
Enligt riksdagen är också normbeloppet for 2023 samma summa 5750.
Socialstyrelsen I malmö säger att det är 4600 (kommer inte ihåg exakt kronor)
Vad kan jag säga till dem. Hur kan jag fa dem att stötta mig med rätt belopp?
Som de säger nu stoppar de ju mig från att kunna söka lägenhet.
Jag har ingenstans att bo och det börjar tära.
Tacksam för hjälp

Återvändande svensk

Kommentarer

Hej!

Som vi förstår det hänvisar du i din fråga till riksnormen för försörjningsstöd som en person kan ha rätt till genom socialtjänsten. Om personen saknar egna inkomster eller har otillräckliga inkomster som ligger under riksnormen har denne rätt till försörjningsstöd genom socialtjänsten i sin hemkommun.

Riksnormen bestäms varje kalenderår av regeringen och fastställs av Socialstyrelsen. Den är densamma i hela landet. Riksnormen för 2023 är 4620 kronor för en vuxen i eget hushåll. Riksnormen utgör summan av personliga kostnader och hushållskostnader som bedömts skäliga. Utöver riksnormen tillkommer summan för boendekostnader, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och avgift till fackförening och arbetslöshetskassa.

I Malmö bedöms en skälig hyreskostnad för ett enpersonshushåll vara 7075 kronor.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter