Hemflyttning för familjehem

Hej!
Jag är en 14 åring tjej och jag bor i ett familjehem. Jag har bott här i över 2 år och undrar om det är möjligt om ett barn kan flytta hem om själva barnet nämner det/ställer frågan? Har ett barn rätt till att flytta hem om den själv vill de? Jag har haft en liten oro kring mitt familjehem och vill gärna flytta tillbaka till min biologiska mamma.

Hemflyttning för familjehemsbarn
2023-09-13 09:00

Hej!

Vi känner inte till anledningen till att du inte bor hos din mamma. Om anledningen är bristande omsorg, behöver din mamma få hjälp med vad som brister i hennes föräldraskap och en planering läggas upp, så att hon på ett bra sätt kan tillgodose dina behov om du flyttar hem.

Om anledningen är beteende, det vill säga, att du själv har bekymmer, som måste tillgodoses genom placering i ett annat hem. Det kan t.ex. handla om missbruk, umgänge med kriminella, diagnoser eller annat som inte är bra för din utveckling. Då behöver du själv visa att du kan sköta skola, fritid och inte utsätta dig för fara på något sätt.

För att du ska förstå mer runt din situation, föreslår vi att du kontaktar den handläggare som placerat dig. Denne kan säkert på ett bättre och mer konkret sätt hjälpa dig vidare.

Hoppas att det blir bra för dig!

Vänligen

Soctanterna