Skriva barnbarn hos mormor?

Kan man under ca 6-7 månader ha barnbarnen skrivna hos sej? Det är meningen att mamman ska bo i husvagn för att ordna upp ekonomin. Hon ska bo i samma kommun. Vi har mycket gott förhållande till både mamman och barnbarnen.

Helen

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Vi tänker att du i första hand ska kontakta Skatteverket för att höra om folkbokföring. Viktigt är dock att, om det finns två vårdnadshavare, måste båda samtycka till både folkbokföring samt boende för barnen.

Att barn bor hos anhöriga en period är inget hinder. Man brukar säga att om barn bor i mer än 6 månader hos annan än vårdnadshavare, ska socialtjänsten utreda huruvida placering/boende är lämpligt för barnen.

Vi rekommenderar dig att kontakta personal på familjehemssektionen i den kommun barnen är skriven, för mer exakt information utifrån er situation.

I Malmö kan man nå familjehemssektionen genom Malmö kommuns kontaktcenter, tel: 040 341000.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter