Matpengar

Hej jag är en arbetslös kvinna och jag har en sambo som blivit arbetslös han me. Vi har knappt pengar kvar efter vi har betalat hyra och räkningar jag betalar all mat plus ett litet bidrag till hyra. Funderar om man kan få ett bidrag så det räcker hela månaden ut. Kommer att vara så här tills vi får jobb.

Mia

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte svara på om ni har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte, men ni har självklart rätt att ansöka hos socialtjänsten.

När man ansöker om ekonomiskt bistånd får man information om vad som förväntas av en och vilka handlingar man skall inkomma med. Socialtjänsten utreder utifrån underlaget om rätt till bistånd föreligger.

Om ni ansöker om ekonomiskt bistånd kommer era gemensamma inkomster räknas samman. Bedömning görs utifrån om era gemensamma nettoinkomster underskrider normen för ekonomiskt bistånd. Om så är fallet, kan kompletterande bistånd beviljas.

Vi rekommenderar er att kontakta ekonomihandläggare på socialtjänsten för att gå igenom just er situation. Kontaktuppgifter nedan.

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Kontakta-socialtjansten.html

Vänligen

Soctanter

Soctanter