plats där jag kan sova

God morgon, jag heter Elisa, jag är 23 år och är italienare, jag är just nu i Malmö och behöver hjälp eftersom jag inte kan sova på gatan då jag är gravid. Tack på förhand

Elisa
2023-09-11 12:07

Hej!

Tack för din fråga!

Som EU-medborgare har du rätt att vistas i Sverige under förutsättning att du kan försörja dig. Försörjningsplikten kan man få anstånd med, om det bedöms vara troligt att man inom 6 månader kan ha möjlighet att försörja dig.

Utifrån din situation, har du alltid möjlighet att ansöka om både boende och försörjning. Både mottag för boende och ekonomi finns på Sallerupsvägen 11 D i Malmö.

Boendemottaget har tele: 040 347557, telefontid: månd, onsd och fred kl. 09.30-10.30 och 13.00-14.00 samt tisd och torsd kl. 13.00-14.00

Ekonomimottaget, tel: 040 345969, telefontid: månd, onsd, torsd och fred 9.00-11.00 samt 13.00-14.00. Tisd kl. 13.00-14.00.

Det finns också möjlighet att ansöka om en resa till det land man tillhör, om man saknar tillgångar och inte har någon annan möjlighet, t.ex. genom nätverk, att själv bekosta sin hemresa.

Vänligen
Soctanterna