Jag får av avslag på mitt ansökan om ekonomisk bistånd

Jag ligger under skilsmässa å vi har inte bott tillsammans i minst 5år

Sanna

Kommentarer

Hej!

Det är problematiskt då makar har försörjningsskyldighet mot varandra.

Du skriver att ni ligger i skilsmässa och vi förmodar att det finns barn under 16 år med i bilden, varför det råder betänketid på sex månader. Betänketiden kan inte förkortas. Kravet på betänketid motiveras av lagstiftaren; att barnets intresse kräver att risken för förhastade skilsmässor så långt som möjligt undviks.

Om det inte finns barn under 16 år med i bilden, föreslår vi att du kontaktar Tingsrätten, för att om möjligt skynda på ditt ärende.

Vi känner inte till alla omständigheter i ditt fall, men rekommenderar dig att kontakta ekonomihandläggare på socialtjänsten för att gå igenom just din situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter