Flytta från familjehemmet

Hej! Jag är snart 16 år o bor i ett familjehem, men jag vill flytta härifrån om några månader, inte till annat hem eller till mamma eller pappa, utan till pappas flickvän som jag har en jättebra relation med. Så jag har ansökt om de hos Socialtjänsten, o dem säger att dem ska öppna utredning angående det. En fråga som jag har: Kan jag som snart är 16 välja att flytta till någon som inte är min vårdnadshavare men som jag står väldigt nära, i samförstånd med Socialtjänsten då? (är placerad enligt SoL)

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Enligt socialtjänstlagen ska man, vid placering av barn och ungdomar, initialt undersöka om det är möjligt att placera i nätverk.

Om man ska bo hos någon annan än sin vårdnadshavare, ska denne/dessa utredas och godkännas av socialnämnden. Så ja, placeringen sker i så fall i samförstånd med socialtjänsten. Om du har fler frågor att ställa rekommenderar vi dig att prata med din handläggare direkt. Denne kan säkert bättre besvara dina frågor, eftersom handläggaren är insatt i just ditt ärende.

Hoppas att det blir bra för dig framöver!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter